TVG Rotterdam - Overzicht cursussen

Welke cursussen kunt u volgen

Basiscursus (3-jarig)

Theologie is met behulp van moderne wetenschappelijke methoden bezig zijn met geloof en zingeving. Een studie theologie is o.a. mogelijk aan theologische faculteiten van universiteiten en aan hogere beroepsopleidingen.
Ook in de basiscursus TVG kunt u kennismaken met deze inspirerende manier van omgaan met geloof en zingeving, zij het dat de methodiek wat eenvoudiger is.

Theologie bestaat uit een groot aantal vakken, elk met hun eigen inhoud en methoden. Deze grote verscheidenheid maakt theologie verrassend en boeiend.

Vakken

In de basiscursus TVG komen diverse vakken aan bod:

Basisvakken

 • Oude Testament
 • Nieuwe Testament
 • Kerkgeschiedenis
 • Dogmatiek
 • Ethiek

Praktische theologie

 • Liturgiek
 • Pastoraat
 • Diaconaat

Toegevoegde vakken

 • Spiritualiteit
 • Rabbinica
 • Gemeente-opbouw
 • Filosofie
 • Wereldgodsdiensten

De basiscursus. Een goede start

Korte cursussen

De cursussen zijn destijds onder de naam voortgezette TVG opgezet nadat veel oud-cursisten van de 3-jarige basiscursus zeer geïnteresseerd bleven in de theologie. Al vele jaren wordt in een duidelijke behoefte aan korte cursussen over specifieke theologische en verwante onderwerpen voorzien.

Let wel: het is zeer goed mogelijk om korte cursussen te volgen zonder dat de basiscursus is gevolgd!

Inhoud

Er zijn korte cursussen over de volgende onderwerpen:

Openbaring

Drs. Adri van der Wal

Wesenschau – Miskotte

Drs. Jan Robbers

Jezus in Nederlandstalige gedichten

Dr. Jan de Bas

De betekenis van Dietrich Bonhoeffer

Drs. Aage Smilde

Het Wilhelmus: achterhaald of actueel?

Drs. Jan Blankers

Mystieke gloed in de nadere reformatie

Drs. Hermie Hummel

Rabbijnse Midrasj (Psalm 22)

Drs. Elsebeth Schorer

Meer weten. Kan geen kwaad

Zomercursus

De zomercursus vindt ieder jaar plaats aan het eind van de maand juni en het begin van de maand juli.
Op twee dinsdagochtenden in de tweede helft van juni wordt een thema besproken.
Op de eerste zaterdag van juli vindt een excursie plaats.

 

 

Meer weten. In korte tijd