TVG Rotterdam - Overzicht cursussen

Welke cursussen kunt u volgen

Basiscursus (3-jarig)

Theologie is met behulp van moderne wetenschappelijke methoden bezig zijn met geloof en zingeving. Een studie theologie is o.a. mogelijk aan theologische faculteiten van universiteiten en aan hogere beroepsopleidingen.
Ook in de basiscursus TVG kunt u kennismaken met deze inspirerende manier van omgaan met geloof en zingeving, zij het dat de methodiek wat eenvoudiger is.

Theologie bestaat uit een groot aantal vakken, elk met hun eigen inhoud en methoden. Deze grote verscheidenheid maakt theologie verrassend en boeiend.

Vakken

In de basiscursus TVG komen diverse vakken aan bod:

Basisvakken

  • Oude Testament
  • Nieuwe Testament
  • Kerkgeschiedenis
  • Dogmatiek
  • Ethiek

Praktische theologie

  • Liturgiek
  • Pastoraat
  • Diaconaat

Toegevoegde vakken

  • Spiritualiteit
  • Rabbinica
  • Gemeente-opbouw
  • Filosofie
  • Wereldgodsdiensten

De basiscursus. Een goede start

Korte cursussen seizoen 2023-2024

Opgave door middel van ondertekend aanmeldingsformulier bij:

 

Inhoud

Contextueel Bijbellezen

Cursusleider:
Drs. Christi Bartelink
Cursusdata:
5 + 12 + 26 september 2023
Kosten:
€ 52,50

Lees verder

Het Grote Verhaal

Cursusleider:
Dr. Otto Kroesen
Cursusdata:
3 + 17 + 31 oktober 2023
Kosten:
€ 52,50

Lees verder

Psalmen en liturgie

Cursusleider:
Drs. Adri van der Wal
Cursusdata:
7 + 14 + 28 november 2023
Kosten:
€ 52,50

Lees verder

Oudtestamentische wortels van het opstandingsgeloof

Cursusleider:
Drs. Adri van der Wal
Cursusdata:
9 + 23 + 30 januari 2024
Kosten:
€ 52,50

Lees verder

ZORG VOOR DE ZIEL

Cursusleider:
Drs. H.P. Hummel
Cursusdata:
6 + 13 februari 2024
Kosten:
€ 35,-

Lees verder

Rabbijnse Midrasj - Josef, de tsaddik

Cursusleider:
Drs. Elsebeth Schorer
Cursusdata:
20 februari + 5 + 12 + 26 maart 2024
Kosten:
€ 70,-

Lees verder

Filosofie van de hoop

Cursusleider:
Dr. Jan de Bas
Cursusdata:
2 + 9 + 23 april 2024
Kosten:
€ 52,50

Lees verder

Meer weten. Kan geen kwaad

Zomercursus

De zomercursus vindt ieder jaar plaats aan het eind van de maand juni en het begin van de maand juli.
Op twee dinsdagochtenden in de tweede helft van juni wordt een thema besproken.
Op de eerste zaterdag van juli vindt een excursie plaats.

 

 

Meer weten. In korte tijd