TVG Rotterdam - Overzicht cursussen

Welke cursussen kunt u volgen

Basiscursus (3-jarig)

Theologie is met behulp van moderne wetenschappelijke methoden bezig zijn met geloof en zingeving. Een studie theologie is o.a. mogelijk aan theologische faculteiten van universiteiten en aan hogere beroepsopleidingen.
Ook in de basiscursus TVG kunt u kennismaken met deze inspirerende manier van omgaan met geloof en zingeving, zij het dat de methodiek wat eenvoudiger is.

Theologie bestaat uit een groot aantal vakken, elk met hun eigen inhoud en methoden. Deze grote verscheidenheid maakt theologie verrassend en boeiend.

Vakken

In de basiscursus TVG komen diverse vakken aan bod:

Basisvakken

 • Oude Testament
 • Nieuwe Testament
 • Kerkgeschiedenis
 • Dogmatiek
 • Ethiek

Praktische theologie

 • Liturgiek
 • Pastoraat
 • Diaconaat

Toegevoegde vakken

 • Spiritualiteit
 • Rabbinica
 • Gemeente-opbouw
 • Filosofie
 • Wereldgodsdiensten

De basiscursus. Een goede start

Korte cursussen

De cursussen zijn destijds onder de naam voortgezette TVG opgezet nadat veel oud-cursisten van de 3-jarige basiscursus zeer geïnteresseerd bleven in de theologie. Al vele jaren wordt in een duidelijke behoefte aan korte cursussen over specifieke theologische en verwante onderwerpen voorzien.

Let wel: het is zeer goed mogelijk om korte cursussen te volgen zonder dat de basiscursus is gevolgd!

Inhoud

Er zijn korte cursussen over de volgende onderwerpen:

Aspecten van het Nederlandse christendom in de 20e eeuw

Dr. E.P. Meijering

Geloof en wetenschap

Prof.dr. M.J. de Vries

Psalmen in de moderne Nederlandse literatuur

Dr. J.C. de Bas

Rembrandt’s blik op de Bijbel

Mw. drs. L.J. Verschoor

Het Wilhelmus: achterhaald of actueel?

Drs. J.C. Blankers

Tussen geloof en twijfel –aspecten van de filosofische, postmoderne theologie van de Tsjech Tomás Halik-

Drs. A.S.J. Smilde

Openbaring: een troostboek

Drs. A.J.O. van der Wal

Rabbijnse literatuur: Dauw en opstanding

Mw. drs. E. Schorer

Meer weten. Kan geen kwaad

Zomercursus

Drs. A.J.O. van der Wal, ”Barmhartigheid en Hoop”

In de zomercursus van 2018 worden twee belangrijke Bijbelse thema’s besproken: ‘barmhartigheid en hoop’, die zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament voorkomen. Beide thema’s worden zowel met God als met mensen verbonden.

Data: dinsdagochtend 19 juni en 26 juni 2018
Tijd: 10.00-12.30 uur
Locatie: Alexanderkerk (v/h Verrijzeniskerk), Springerstraat 340 te Rotterdam-Alexander.
Excursie: Deze zomercursus wordt op zaterdag 7 juli 2018 besloten met een excursie naar Delft.

 

Meer weten. In korte tijd