TVG Rotterdam - Overzicht cursussen

Welke cursussen kunt u volgen

Basiscursus (3-jarig)

Theologie is met behulp van moderne wetenschappelijke methoden bezig zijn met geloof en zingeving. Een studie theologie is o.a. mogelijk aan theologische faculteiten van universiteiten en aan hogere beroepsopleidingen.
Ook in de basiscursus TVG kunt u kennismaken met deze inspirerende manier van omgaan met geloof en zingeving, zij het dat de methodiek wat eenvoudiger is.

Theologie bestaat uit een groot aantal vakken, elk met hun eigen inhoud en methoden. Deze grote verscheidenheid maakt theologie verrassend en boeiend.

Vakken

In de basiscursus TVG komen diverse vakken aan bod:

Basisvakken

 • Oude Testament
 • Nieuwe Testament
 • Kerkgeschiedenis
 • Dogmatiek
 • Ethiek

Praktische theologie

 • Liturgiek
 • Pastoraat
 • Diaconaat

Toegevoegde vakken

 • Spiritualiteit
 • Rabbinica
 • Gemeente-opbouw
 • Filosofie
 • Wereldgodsdiensten

De basiscursus. Een goede start

Vervolgcursussen najaar 2020 / voorjaar 2021

In het najaar van 2020 en het voorjaar van 2021 wordt in de cursusplaats Rotterdam zolang dat nodig is online les gegeven.
Dat geldt ook voor de vervolgcursussen die in het najaar worden georganiseerd.
Opgave bij: dolfoffereins@gmail.com

 

inhoud

Er zijn cursussen over de volgende onderwerpen:

Actuele technologische ontwikkelingen in christelijk perspectief

Cursusleider:
Prof. Marc de Vries (TU Delft)
Cursusdata:
6 + 13 oktober 2020
Kosten:
€ 30,-

Lees verder

Prediker en Hooglied

Cursusleider:
Drs. Adri van der Wal
Cursusdata:
10 + 17 + 24 november 2020
Kosten:
€ 45,-

Lees verder

Openbaring: een troostboek!

Cursusleider:
Drs. Adri van der Wal
Cursusdata:
9 + 23 februari + 2 maart 2021
Kosten:
€ 45,-

Lees verder

Rabbijnse Midrasj – Mijn God, Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? (Psalm 22)

Cursusleider:
Drs. Elsebeth Schorer
Cursusdata:
16 + 23 + 30 maart 2021
Kosten:
€ 45,-

Lees verder

MEISTER ECKHART

Cursusleider:
Drs. Aage Smilde (Dordrecht)
Cursusdata:
12, 19 en 26 januari 2021
Kosten:
€ 45,-

Lees verder

Jezus als levenskunstenaar/filosoof

Cursusleider:
Dr. Jan de Bas (cultuurhistoricus)
Cursusdata:
6, 13 en 20 april 2021
Kosten:
€ 45,-

Lees verder

Meer weten. Kan geen kwaad

Zomercursus

De zomercursus vindt ieder jaar plaats aan het eind van de maand juni en het begin van de maand juli.
Op twee dinsdagochtenden in de tweede helft van juni wordt een thema besproken.
Op de eerste zaterdag van juli vindt een excursie plaats.

 

 

Meer weten. In korte tijd