TVG Rotterdam – Korte cursussen

Meer informatie over de korte cursussen

Overzicht

De cursussen zijn destijds onder de naam voortgezette TVG opgezet nadat veel oud-cursisten van de 3-jarige basiscursus zeer geïnteresseerd bleven in de theologie. Al vele jaren wordt in een duidelijke behoefte aan korte cursussen over specifieke theologische en verwante onderwerpen voorzien.

Let wel: het is zeer goed mogelijk om korte cursussen te volgen zonder dat de basiscursus is gevolgd!

De korte cursussen vinden plaats op dinsdagmorgen van 10.00 – 12.30 uur.

HENRI NOUWEN

Cursusdata:
10 en 24 september 2024

Filosofie van de troost / troost van de filosofie

Cursusdata:
8 – 22 – 29 oktober 2024

Het Lucasevangelie

Cursusdata:
5 - 12 - 26 november 2024

Salomo

Cursusdata:
dinsdag 7 - 14 - 28 januari 2025 | 10.00 - 12.30 uur

Contextueel Bijbellezen: Gebroken, gelijmd, geheeld

Cursusdata:
4 – 11 - 25 februari 2025

Rabbijnse Literatuur (Bijbel en Midrasj): Tesjoeva en Jom Kippoer.

Cursusdata:
20 februari + 5 + 12 + 26 maart 2024

Praktische informatie

Onzichtbaar item om accordeon standaard gesloten te houden
Locatie

De locatie van de korte cursussen is de Alexanderkerk (v/h Verrijzeniskerk) in Rotterdam-Alexander, Springerstraat 340, tel. 010-4203057.

Bekijk de locatie en route op de kaart

Kosten

Regeling incasso

De prijzen van de cursussen zijn vermeld op het aanmeldingsformulier.
De cursusprijs bedraagt dit cursusjaar € 15,= per dagdeel. Onze organisatie streeft niet naar winst. Uiteraard zullen de opbrengsten de kosten moeten dekken.
De kosten van cursusmateriaal zijn niet in de prijs inbegrepen.

Regeling incasso

Deze regeling geldt voor het innen van bedragen die verschuldigd voor het volgen van een of meer cursussen voortgezette Theologische Vorming Gemeenteleden en geïnteresseerden.
Gaat u met een incasso-overschrijving niet akkoord, dan kunt u het bedrag laten terugboeken. U moet daarvoor binnen een maand na de afschrijving telefonisch een verzoek indienen bij het kantoor van de bank/postbank waar uw rekening wordt geadministreerd.
U dient ervoor te zorgen dat er steeds voldoende saldo op uw rekening aanwezig is.
Mededelingen over wijzigingen e.d. met betrekking tot de machtiging dient u te richten aan de penningmeester van de TVG, uiterlijk een maand voor de datum van ingang van de wijziging e.d.
De incasso zal plaatsvinden na de tweede lesdag van de cursus. Als u geen incassomachtiging verstrekt, ontvangt u ongeveer op dezelfde tijd een nota met acceptgiro, die u binnen één maand dient te voldoen.
Bovenstaande regeling is ook van kracht als u zich voor meer dan een cursus aanmeldt. Door u aan te melden verplicht u zich het cursusgeld volledig te voldoen.

Regels

Toelating

De korte cursussen staan open voor elke belangstellende. Er zijn geen toelatingsvoorwaarden, noch wat betreft het gevolgd hebben van de basiscursus, noch wat betreft het lidmaatschap van een kerk of een aansluitende vooropleiding, tenzij anders vermeld.

Groepsgrootte

Er wordt gestreefd naar groepen van 25 tot 45 deelnemers tenzij bij de betreffende cursus anders is vermeld. Bij minder dan 25 deelnemers zal een cursus geen doorgang vinden. Bij meer dan 45 aanmeldingen wordt u op een wachtlijst geplaatst. U wordt tijdig ingelicht over het doorgaan van uw cursus(sen).

Wijziging cursusdata

Bestuur en docenten doen er alles aan om de lessen te laten plaatsvinden zoals in het programma staat vermeld. Indien door onverhoopte omstandigheden (bijv. ziekte docent) datawijzigingen plaatsvinden in het rooster ontvangt u daarvan tijdig bericht. Als u door de datawijziging de les niet kunt volgen, zal geen teruggave van het cursusgeld plaatsvinden.
Wij vragen uw begrip hiervoor.

Aanmelding

Meer informatie

U kunt meer informatie opvragen bij de leden van de wervingscommissie.

Bekijk de gegevens van de wervingscommissie

Aanmelden

U kunt zich opgeven door het aanmeldingsformulier te downloaden, in te vullen en te zenden aan de penningmeester. Zie voor meer u vindt zijn gegevens op het aanmeldformulier.

Downloads

Aanmeldingsformulier Korte cursussen

Verdiep uw kennis. In korte cursussen