TVG Rotterdam – Nieuws

Het laatste nieuws over onze cursussen

De voorbereidingen voor de cursussen van 2024-2025 zijn getroffen

Onder deze titel wil ik uw aandacht vragen voor het komend seizoen 2024-2025 van de cursus Theologische Vorming Geïnteresseerden in Rotterdam / Capelle aan den IJssel. Enerzijds valt daaronder de driejarige basiscursus. Anderzijds zijn er een aantal korte cursussen, waaraan ieder kan deelnemen, ook als de basiscursus niet is gevolgd.

Basiscursus

Het seizoen omvat de periode september 2024 – mei 2025. De basiscursus wordt gegeven op woensdagmorgen van 10.10 – 13.00 uur.
De lessen van de basiscursus worden dit cursusjaar gegeven in een van de zalen van de Alexanderkerk, Springerstraat 340, 3067 CX Rotterdam.
In de basiscursus wordt dit lesjaar het lespakket van het derde jaar gegeven. Dit pakket omvat een achttal vakken.
In de groep van de basiscursus zitten de deelnemers van de drie leerjaren bij elkaar.
De docenten vullen hun lessen zo in dat zij voor ieder mee te maken zijn.
U kunt het lesrooster elders op deze website vinden, evenals een aanmeldingsformulier voor de basiscursus.

Korte cursussen

Naast de basiscursus biedt de TVG Rotterdam dit seizoen 2024-2025 een zestal korte cursussen aan.
Zij betreffen dit jaar de vakgebieden filosofie, Oude Testament, Nieuwe Testament, spiritualiteit, contextueel Bijbellezen en Judaica.
Veelal omvatten deze cursussen een drietal dinsdagochtenden van 10.00 – 12.30 uur.
Deze korte cursussen worden gegeven door eigen docenten van de TVG Rotterdam.
Deze cursussen worden gegeven in de Alexanderkerk, Springerstraat 340, 3067 CX Rotterdam.
Een overzicht van deze korte cursussen kunt u vinden onder de button “korte cursussen”. U vindt daar ook een aanmeldingsformulier voor deze cursussen.

Voor een landelijk overzicht van de TVG-cursussen verwijs ik u naar de website www.tvg-algemeen.nl.

Wees welkom!

Hartelijke groet,
Adri van der Wal
secretaris TVG Rotterdam

Geloofsonderricht voor geïnteresseerden

Geloofsonderricht voor geïnteresseerden

De cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden belicht

Het gebruikelijke “leren in de kerk” houdt na de catechese met het belijdenis-doen op – áls het al zo gaat…
Terwijl vaak bij het ouder worden de vragen alleen maar toenemen. Waar kunnen we blijven leren?

Lees het hele artikel (PDF)

In herinnering drs. Aage Smilde

Op zaterdag 27 maart overleed

drs. Aage Smilde

op 74-jarige leeftijd.
Met hart en ziel was hij predikant.
Vele jaren mocht de TVG-Rotterdam van zijn kennis en kunde genieten. Aage verzorgde het vak dogmatiek in de basiscursus en gaf ook vele cursussen in onze ‘korte cursussen’. Zijn laatste cursus over Meister Eck­hart moest wegens ziekte geannuleerd worden.

Jarenlang was hij de cursusleider van onze locatie, tot hem die taak te zwaar ging vallen.
Steeds bleef hij studeren en nieuwe boeken lezen. In zijn inleidingen bij vergaderingen en op avonden waar­op certificaten worden uitgereikt, gaf hij ons inzicht in wat hem bij het lezen had verrijkt.

Wij gedenken hem in dankbaarheid.
Wij leven mee met zijn vrouw Coby en allen die hem lief waren.

Namens het bestuur van de TVG-Rotterdam,

Marijke Koole-Godeschalk,
voorzitter

Solidariteit

Momenteel liggen de lessen van deze TVG-locatie stil. Het coronavirus heeft grote invloed op de samenleving, op onze manier van leven, ondanks de versoepelingen tot nu toe. We zullen nog geruime tijd met de anderhalvemeterrichtlijn te maken hebben. Er wordt sterk accent gelegd op ‘samen’. “Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle.” staat op de matrixborden boven de snelwegen te lezen.

Dit beroep op solidariteit doet mij denken aan het beroep op solidariteit dat de profeet Jeremia laat horen aan het adres van zijn gedeporteerde volksgenoten in Babel: “Zoekt de sjaloom voor de stad, want in haar sjaloom zal die van jullie gelegen zijn.” Sjaloom, dat is: welzijn, harmonie, verhoudingen die kloppen, mensen komen tot hun recht, samenwerking.

Jeremia schreef vanuit Juda aan zijn landgenoten die in 597 v.Chr. naar Babel waren weggevoerd. De Babyloniërs hadden de stad Jeruzalem veroverd en daarna het leidinggevend gedeelte van de bevolking naar Babel doen gaan. Onder hen ook de profeet Ezechiël. Enkele jaren later schrijft Jeremia ze. Hij steekt hen als een pastor een hart onder de riem. Hij laat zijn landgenoten die ver weg zijn, weten dat God ook in deze buitenlandse situatie en in die onzekere tijd voor zijn volk bereikbaar is: “Bidt en Ik zal naar jullie horen.” Ook in Babel. Hij is niet aan een bepaalde plaats gebonden. Zoek Hem daar ook in Babel. Weet dat je niet in de steek gelaten wordt. Lees meer…

Exodus

Exodus

In het alternatieve leesrooster wordt tot en met Pinksteren uit het boek Exodus gelezen. Twee recent verschenen publicaties kunnen bij de lezing van Exodus goede hulp bieden:
Jonathan Sacks, Exodus. Boek van de bevrijding, Middelburg 2019 en Nico Riemersma (red.), Exodus, Amsterdamse Cahiers voor Exegese van de Bijbel en zijn Tradities 33, Amsterdam 2020.

Het bijgaande lied van Henk Jongerius kan goed gezongen worden bij deze lezingencyclus uit Exodus.

Lees meer…

Jezus in gedichten

Jezus in gedichten

Recent publiceerde ‘onze’ docent Jan de Bas samen met Arie Bijl het boek “Ik blijf van hem dromen. Het leven van Jezus in gedichten” (oktober 2019).
Hierin is het onderstaande gedicht opgenomen.

Lees meer…