Drs. A.J.O. van der Wal kan een korte cursus verzorgen over moderne romans die duidelijk verbanden hebben met Bijbelverhalen, zoals:

  • Tommy Wieringa, “Dit zijn de namen” (verg. Exodus)
  • Amos Oz, “Judas”
  • Doeschka Meijsing, “De beproeving” (verg. Jona)

Het bestuur van TVG Rotterdam wil betreffende cursus opnemen in het cursusprogramma 2018-2019 zodat er voldoende tijd is voor belangstellenden om deze romans te lezen.