Recent publiceerde ‘onze’ docent Jan de Bas samen met Arie Bijl het boek “Ik blijf van hem dromen. Het leven van Jezus in gedichten” (oktober 2019).
Hierin is het onderstaande gedicht opgenomen.

Op de man af

Openbaar mij een boek.
Toon mij de mensen.
Geef mij dankbare ogen.
Heel en verheel niet.
Doe en doe niet.
Laat mij horen en voelen.
Buit mij uit, onvoorwaardelijk.
Sla mij gade, totaal.
Doorvors mij, knaag aan mijn geweten.
Licht in mij op, verhelder mijn weg.
Laat mij uw naam niet ijdel gebruiken:
Jezus Christus.

Simon Vinkenoog