Voor het najaar van 2020 en het voorjaar van 2021 staan diverse (vervolg) cursussen gepland, “Actuele technologische ontwikkelingen in christelijk perspectief” door prof. Marc de Vries (TU Delft), “Prediker en Hooglied” en “Openbaring: een troostboek!” door drs. Adri van der Wal, “Rabbijnse Midrasj – Mijn God, Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? (Psalm 22)” door drs. Elsebeth Schorer, “MEISTER ECKHART” door drs. Aage Smilde en “Jezus als levenskunstenaar/filosoof door Dr. Jan de Bas (cultuurhistoricus).

In de cursusplaats Rotterdam wordt zolang dat nodig is online les gegeven.

Kijk op de Korte cursussen pagina voor meer informatie