Voor het najaar van 2020 en het voorjaar van 2021 staan diverse (vervolg) cursussen gepland, “Actuele technologische ontwikkelingen in christelijk perspectief” door prof. Marc de Vries (TU Delft), “Prediker en Hooglied” en “Openbaring: een troostboek!” door drs. Adri van der Wal, “Rabbijnse Midrasj – Mijn God, Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? (Psalm 22)” door drs. Elsebeth Schorer, “MEISTER ECKHART” door drs. Aage Smilde en “Jezus als levenskunstenaar/filosoof door Dr. Jan de Bas (cultuurhistoricus).

De korte cursussen in januari en februari 2021 zullen digitaal gegeven worden. In de tweede helft van januari 2021 bekijkt het bestuur de situatie opnieuw en overweegt dan of er weer klassikaal lesgegeven kan worden of dat de korte cursussen tot het einde van het cursusseizoen digitaal gegeven blijven worden.

Kijk op de Korte cursussen pagina voor meer informatie