Onder deze titel wil ik uw aandacht vragen voor het komend seizoen van de cursus Theologische Vorming Geïnteresseerden in Rotterdam / Capelle aan den IJssel.
Enerzijds valt daaronder de driejarige basiscursus. Anderzijds zijn er een aantal korte cursussen, waaraan ieder kan deelnemen, ook als de basiscursus niet is gevolgd.

Basiscursus

De basiscursus wordt gegeven op dinsdagmorgen van 10.10 – 13.00 uur.
In de eerste helft van het cursusseizoen 2020-2021 worden alle lessen online gegeven. Het bestuur heeft besloten dat ook in de eerste maanden van 2021 digitaal wordt lesgegeven, dit in ieder geval tot 1 maart 2021.
Op deze wijze willen we als bestuur ieders gezondheid beschermen.
Wanneer dat voor een (aanstaande) cursist moeilijkheden oplevert, dan kan vanuit het bestuur van de TVG hulp geboden worden.
In de tweede helft van januari 2021 bekijkt het bestuur de situatie opnieuw en overweegt dan of er weer klassikaal lesgegeven kan worden of dat de lessen tot het einde van het cursusseizoen digitaal gegeven blijven worden.
In de basiscursus wordt dit lesjaar het lespakket van het tweede jaar gegeven. Dit pakket omvat een achttal theologische vakken. Aan het begin worden een viertal lessen kerkgeschiedenis gegeven om lessen in te halen die in het afgelopen seizoen uitvielen vanwege de coronacrisis.
In de groep van de basiscursus zitten mensen van de drie leerjaren bij elkaar. De docenten vullen hun lessen zo in dat zij voor ieder mee te maken zijn.
Het seizoen omvat de periode september 2020 – mei 2021.
U kunt het lesrooster elders op deze website vinden, evenals een aanmeldingsformulier.

Korte cursussen

Naast de basiscursus biedt de TVG Rotterdam dit seizoen een zestal korte cursussen aan.
Zij betreffen dit jaar de vakgebieden filosofie, Oude Testament, dogmatiek, Nieuwe Testament, Judaica en, opnieuw, filosofie.
Veelal omvatten deze cursussen een drietal dinsdagochtenden van 10.00 – 12.30 uur.
De meeste van deze korte cursussen worden gegeven door eigen docenten van de TVG Rotterdam / Capelle aan den IJssel. De eerste cursus wordt verzorgd door prof. Marc de Vries, bijzonder hoogleraar aan de Technische Universiteit te Delft.
Ook deze cursussen worden tot aan Kerst 2020 online gegeven. Wanneer dat voor een deelnemer moeilijkheden oplevert, dan kan vanuit het bestuur van de TVG hulp worden geboden.
Een overzicht van deze korte cursussen kunt u vinden onder de button “korte cursussen”. U vindt daar ook een aanmeldingsformulier.

Voor een landelijk overzicht van de TVG-cursussen verwijs ik u naar de website www.tvg-algemeen.nl.

Met een hartelijk welkom groet ik u,

Adri van der Wal
secretaris TVG Rotterdam / Capelle aan den IJssel