Ook in het komend seizoen zal er Hebreeuwse les worden gegeven.
De leiding berust evenals voorgaande jaren bij ds. Kees Schakel.
De groep komt op dinsdagochtenden om de 14 dagen bijeen in kerkgebouw De Hoeksteen te Capelle aan den IJssel.
Voor de eerste helft van het komend seizoen zijn de data: 15-9, 29-9, 13-10, 27-10, 10-11, 24-11, 8-12 en 22-12.
Het rooster loopt tot het eind van dit jaar. Later zal het rooster voor de periode daarna worden opgesteld.

Inlichtingen kunnen worden verkregen bij ds. Kees Schakel: