Ook in het komend seizoen zal er Hebreeuwse les worden gegeven.
De leiding berust evenals voorgaande jaren bij ds. Kees Schakel.
De groep komt op dinsdagochtenden om de 14 dagen bijeen in kerkgebouw De Hoeksteen te Capelle aan den IJssel.

Inlichtingen kunnen worden verkregen bij ds. Kees Schakel: