Op zaterdag 27 maart overleed

drs. Aage Smilde

op 74-jarige leeftijd.
Met hart en ziel was hij predikant.
Vele jaren mocht de TVG-Rotterdam van zijn kennis en kunde genieten. Aage verzorgde het vak dogmatiek in de basiscursus en gaf ook vele cursussen in onze ‘korte cursussen’. Zijn laatste cursus over Meister Eck­hart moest wegens ziekte geannuleerd worden.

Jarenlang was hij de cursusleider van onze locatie, tot hem die taak te zwaar ging vallen.
Steeds bleef hij studeren en nieuwe boeken lezen. In zijn inleidingen bij vergaderingen en op avonden waar­op certificaten worden uitgereikt, gaf hij ons inzicht in wat hem bij het lezen had verrijkt.

Wij gedenken hem in dankbaarheid.
Wij leven mee met zijn vrouw Coby en allen die hem lief waren.

Namens het bestuur van de TVG-Rotterdam,

Marijke Koole-Godeschalk,
voorzitter