Onder deze titel wil ik uw aandacht vragen voor het komend seizoen 2021-2022 van de cursus Theologische Vorming Geïnteresseerden in Rotterdam / Capelle aan den IJssel.Enerzijds valt daaronder de driejarige basiscursus. Anderzijds zijn er een aantal korte cursussen, waaraan ieder kan deelnemen, ook als de basiscursus niet is gevolgd.

Basiscursus

De basiscursus wordt gegeven op dinsdagmorgen van 10.10 – 13.00 uur.
De lessen van de basiscursus worden dit cursusjaar 2021-2022 gegeven in de grote zaal van de Alexanderkerk, Springerstraat 340, 3067 CX Rotterdam.
In de basiscursus wordt dit lesjaar het lespakket van het derde jaar gegeven. Dit pakket omvat een achttal vakken.
In de groep van de basiscursus zitten de deelnemers van de drie leerjaren bij elkaar.
De docenten vullen hun lessen zo in dat zij voor ieder mee te maken zijn.
Het seizoen omvat de periode september 2021 – mei 2022.
U kunt het lesrooster elders op deze website vinden, evenals een aanmeldingsformulier voor de basiscursus.

Korte cursussen

Naast de basiscursus biedt de TVG Rotterdam dit seizoen 2021-2022 een zestal korte cursussen aan.
Zij betreffen dit jaar de vakgebieden filosofie, ethiek, Oude Testament, spiritualiteit, Judaica en, opnieuw, ethiek.
Veelal omvatten deze cursussen een drietal dinsdagochtenden van 10.00 – 12.30 uur.
Deze korte cursussen worden gegeven door eigen docenten van de TVG Rotterdam / Capelle aan den IJssel.
Deze cursussen worden gegeven in de kerkzaal van kerkgebouw De Hoeksteen, Rivierweg 15, 2903 AJ Capelle aan den IJssel, of in de Alexanderkerk, Springerstraat 340, 3067 CX Rotterdam.
Een overzicht van deze korte cursussen kunt u vinden onder de button “korte cursussen”. U vindt daar ook een aanmeldingsformulier voor deze cursussen.

Voor een landelijk overzicht van de TVG-cursussen verwijs ik u naar de website www.tvg-algemeen.nl.

Wees welkom!

Hartelijke groet,
Adri van der Wal
secretaris TVG Rotterdam – Capelle a.d. IJssel