Onder deze titel wil ik uw aandacht vragen voor het komend seizoen 2023-2024 van de cursus Theologische Vorming Geïnteresseerden in Rotterdam / Capelle aan den IJssel. Enerzijds valt daaronder de driejarige basiscursus. Anderzijds zijn er een aantal korte cursussen, waaraan ieder kan deelnemen, ook als de basiscursus niet is gevolgd.

Basiscursus

Het seizoen omvat de periode september 2023 – mei 2024. De basiscursus wordt gegeven op dinsdagmorgen van 10.10 – 13.00 uur.
De lessen van de basiscursus worden dit cursusjaar gegeven in een van de zalen van de Alexanderkerk, Springerstraat 340, 3067 CX Rotterdam.
In de basiscursus wordt dit lesjaar het lespakket van het tweede jaar gegeven. Dit pakket omvat een achttal vakken.
In de groep van de basiscursus zitten de deelnemers van de drie leerjaren bij elkaar.
De docenten vullen hun lessen zo in dat zij voor ieder mee te maken zijn.
U kunt het lesrooster elders op deze website vinden, evenals een aanmeldingsformulier voor de basiscursus.

Korte cursussen

Naast de basiscursus biedt de TVG Rotterdam dit seizoen een zestal korte cursussen aan.
Zij betreffen dit jaar de vakgebieden filosofie, dogmatiek, Oude Testament, kerkmuziek en kerklied, spiritualiteit en Judaica.
Veelal omvatten deze cursussen een drietal dinsdagochtenden van 10.00 – 12.30 uur.
Deze korte cursussen worden gegeven door eigen docenten van de TVG Rotterdam / Capelle aan den IJssel.
Deze cursussen worden gegeven in de Alexanderkerk, Springerstraat 340, 3067 CX Rotterdam.
Een overzicht van deze korte cursussen kunt u vinden onder de button “korte cursussen”. U vindt daar ook een aanmeldingsformulier voor deze cursussen.

Voor een landelijk overzicht van de TVG-cursussen verwijs ik u naar de website www.tvg-algemeen.nl.

Wees welkom!

Hartelijke groet,
Adri van der Wal
secretaris TVG Rotterdam – Capelle a.d. IJssel