TVG Rotterdam - Wie zijn wij

Meer informatie over onze bestuursleden en docenten

Het bestuur

Mw. M. Koole-Godeschalk

Mw. M. Koole-Godeschalk

voorzitter


 0167 536 671
A. Offereins

A. Offereins

penningmeester

Bankrekening NL13 RABO 0350 5041 80 t.n.v. Stichting Theologisch Vorming en Verdieping


 Beukmolen 56, 3352 AD Papendrecht
 dolfoffereins@gmail.com
 078 615 4701
Drs. A.J.O. van der Wal,

Drs. A.J.O. van der Wal,

secretaris


 Oranjestraat 17, 2131 XN Hoofddorp
 A_vd_wal@hotmail.com
 023 563 0997
Vacant

Vacant

cursusleider

De cursusleider treedt tevens als mentor van de cursisten op.
Geregeld is hij aanwezig op de cursusochtend / -avond om in gesprek te gaan met cursisten over persoonlijke zaken in relatie tot de inhoud van de basiscursus.

Werving

Informatie kunt u aanvragen bij:

Mw. M. Bezemer-Rietveld

Mw. M. Bezemer-Rietveld

Schriftelijk of per e-mail


 Constantijn Huygenslaan 209, 3351 XB Papendrecht
 tvgrotterdam@online.nl
Mw. M. Koole-Godeschalk

Mw. M. Koole-Godeschalk

Mondeling


 0167 536 671
Dhr A. Offereins

Dhr A. Offereins

Aanmmeldingsformulieren zenden aan


  Beukmolen 56, 3352 AD Papendrecht
 dolfoffereins@gmail.com

Begeleidingscommissie

Deze commissie bestaat uit het Dagelijks Bestuur, de groepsvertegenwoordigers, een docentenvertegenwoordiger en een lid voor werving.

De docenten

Dr. F.L. Bakker

Dr. F.L. Bakker

docent Wereldgodsdiensten

Freek Bakker is gepensioneerd docent religiewetenschap aan de Universiteit Utrecht en predikant van de Protestantse Gemeente Voorschoten.


 Vn Slingelandtplantsoen 2, 2253 WT Voorschoten
 f.l.bakker51@hotmail.com
Drs. P. Barmentlo

Drs. P. Barmentlo

docent Gemeente-opbouw


 Dubbelsteijnlaan-West 68, 3319 EM Dordrecht
 pbarmentlo@gmail.com
 078 645 4339
Drs. C.H.A. Bartelink-van den Dool

Drs. C.H.A. Bartelink-van den Dool

docent Pastoraat

Christi Bartelink (24-02-1967), studeerde theologie in Utrecht, hoofdvak pastorale psychologie. Werkte eerst als ouderenpastor, daarna als predikant in Overdinkel, Middelburg, Ridderkerk, Pernis en sinds 2020 in Honselersdijk. In het pastoraat maak je mee dat mensen persoonlijk geraakt kunnen worden door de aanwezigheid van God, dat is iedere keer weer een ontdekking.


 Rosmolen 180, 2986 EM Ridderkerk
 mbartje@versatel.nl
 0180 427 039
Dr. J.C. de Bas

Dr. J.C. de Bas

docent Filosofie

Hij richtte  in 2007 de Filosofiegroep Rotterdam op.  Dit cursusbureau verzorgt jaarlijks tientallen activiteiten over en rond filosofie.
Hij doceert vanaf 1990 geschiedenis aan de Ichthus Hogeschool//Hogeschool Inholland, waar hij vanaf 2002 ook filosofie doceert. Jan de Bas schrijft boeken en dichtbundels.


 Statenweg 96a, 3039 JJ Rotterdam
 Jan.deBas1964@gmail.com
 010 465 5300
Drs. J.C. Blankers

Drs. J.C. Blankers

docent Diaconaat


 Bouwlust 136, 3162 SB Rhoon
 janblankers@yahoo.com
 010 292 9251, 06 1013 2589
Drs. H.P. Hummel

Drs. H.P. Hummel

docent Spiritualiteit


 Dijkje 116, 3077 CM Rotterdam
 hphummel1957@gmail.com
 010 483 5632
Drs. E.B. Kok

Drs. E.B. Kok

docent Liturgiek


 Ravellaan 6, 2671 VT Naaldwijk
 eibert@kok-lankhaar.nl
 0174 610 421
Drs. R. Oldenboom

Drs. R. Oldenboom

docent Ethiek

Drs. Oldenboom is studentenpredikant in Delft. Daarnaast geeft zij het vak ethiek bij 3-jarige cursus Theologische Vorming. Zij geeft trainingen op het gebied van motivatie, creativiteit en omgaan met verliezen aan studenten, promovendi en in het bedrijfsleven.
Drs. Oldenboom is contextueel pastor en bestuurslid van de vereniging voor contextueel werkers.


 van Miereveltlaan 1C, 2612 XE Delft
 r.oldenboom@motiv.tudelft.nl
 015 256 3556
Dr. N.A. Riemersma

Dr. N.A. Riemersma

docent Nieuwe Testament

Nico Riemersma is emeritus-predikant van de Protestantse Kerk in Nederland, oprichter en secretaris van de Lucaswerkplaats, docent NT aan de TVG Rotterdam en aan de TVG Den Haag en bijbelwetenschapper (studeerde theologie aan de VU, Amsterdam, hoofdvak OT, promoveerde aan Tilburg University). publiceert regelmatig over het Oude Testament én het Nieuwe Testament (voor zijn boeken en artikelen, zie: www.nicoriemersma.nl).
‘Dood en opstanding’, ‘wonderen’ en ‘verbond’ zijn de bijbelse thema’s die hem vooral bezighouden.


 Thorbeckelaan 250, 2564 BW Den Haag
 n.riemersma@planet.nl
 070 325 1599
Drs. J. Robbers

Drs. J. Robbers

docent Kerkgeschiedenis


 Damhertlaan 125, 3972 DD Driebergen
 jan@robbers.tv
 0343 769 139, 06 2421 1202
Drs. E. Schorer

Drs. E. Schorer

docent Rabbinica

Na een deel van het werkend leven achter de rug te hebben, ben ik theologie gaan studeren. Eerst in Utrecht (doctoraal hoofdvak Judaica en bijvakken OT en NT), daarna in Amsterdam (kerkelijk examen en werken met groepen). Het meest werd ik telkens geboeid door het lezen van teksten – de taal en de teksten van mensenleven die je vanuit de diepte van hun bronnen kwamen aanspreken.

Steeds meer raakte ik overtuigd dat naast de kanonieke Schriftteksten allereerst de Rabbijnse literatuur, maar ook extra-kanonieke teksten in een veel groter en onderling verband gelezen en begrepen moesten worden. Samen lezen en leren, de wisselwerking van discussie en het plezier van samen zoeken naar ‘alle’ mogelijkheden van betekenis!

Mijn werkkring werd tenslotte tweeledig: in de kerk werkte ik tot mijn pensioen in het ouderenpastoraat; daarnaast gaf en geef ik diverse freelance cursussen op het terrein van taal (hebreeuws en grieks) en tekstuitleg – zowel bijbels als apocrief, maar met name vanuit de joodse traditie (midrasj en talmoed).


 S. van Hagenstraat 32, 3062 XJ Rotterdam
 elsebeth@zonnet.nl
 010 452 5016
Drs. A.J.O. van der Wal

Drs. A.J.O. van der Wal

docent Oude Testament

Adri van der Wal (1953) is emeritus-predikant van de PKN en sinds 1993 aan de TVG-Rotterdam/Capelle a.d. IJssel verbonden. Hij studeerde aan de Vrije Universiteit af met als hoofdvak Oude Testament.
Verder is hij geïnteresseerd in kerkbouw en de verhouding kerk-kunst. Hij verzorgt de lessen Oude Testament in de reguliere cursus en in de korte cursussen. Verder verzorgde hij korte cursussen over kerkbouw, gnostiek en de Bijbel in de kunst.
Hij publiceert regelmatig over het Oude Testament. Ook schreef hij met anderen het boek “Geloven in de polder” over religieuze architectuur in de Haarlemmermeer (2012).


 Oranjestraat 17, 2131 XN Hoofddorp
 a_vd_wal@hotmail.com
 023 563 0997
Vacant

Vacant

docent Dogmatiek

Direct de secretaris mailen?