TVG Rotterdam - Wie zijn wij

Meer informatie over onze bestuursleden en docenten

Het bestuur

Werving

Stuur uw aanmelding per e-mail naar de penningmeester.
Informatie kunt u aanvragen bij:

Mw. M. Koole-Godeschalk

Contactpersoon werving

Telefoon: 0167 536 671

Begeleidingscommissie

Deze commissie bestaat uit het Dagelijks Bestuur, de groepsvertegenwoordigers, een docentenvertegenwoordiger en een lid voor werving.

De docenten

Direct de secretaris mailen?