TVG Rotterdam - Wie zijn wij

Meer informatie over onze bestuursleden en docenten

Begeleidingscommissie

Deze commissie bestaat uit het Dagelijks Bestuur, de groepsvertegenwoordigers, een docentenvertegenwoordiger en een lid voor werving.

De docenten

Dr. F.L. Bakker

Dr. F.L. Bakker

docent Wereldgodsdiensten

Freek Bakker is gepensioneerd docent religiewetenschap aan de Universiteit Utrecht en predikant van de Protestantse Gemeente Voorschoten.


Drs. C.H.A. Bartelink-van den Dool

Drs. C.H.A. Bartelink-van den Dool

docent Pastoraat

Christi Bartelink (24-02-1967), studeerde theologie in Utrecht, hoofdvak pastorale psychologie. Werkte eerst als ouderenpastor, daarna als predikant in Overdinkel, Middelburg, Ridderkerk, Pernis en sinds 2020 in Honselersdijk. In het pastoraat maak je mee dat mensen persoonlijk geraakt kunnen worden door de aanwezigheid van God, dat is iedere keer weer een ontdekking.


Drs. R. Oldenboom

Drs. R. Oldenboom

docent Ethiek

Drs. Oldenboom is studentenpredikant in Delft. Daarnaast geeft zij het vak ethiek bij 3-jarige cursus Theologische Vorming. Zij geeft trainingen op het gebied van motivatie, creativiteit en omgaan met verliezen aan studenten, promovendi en in het bedrijfsleven.
Drs. Oldenboom is contextueel pastor en bestuurslid van de vereniging voor contextueel werkers.


Vacant

Vacant

docent Nieuwe Testament

Drs. E. Schorer

Drs. E. Schorer

docent Rabbinica

Na een deel van het werkend leven achter de rug te hebben, ben ik theologie gaan studeren. Eerst in Utrecht (doctoraal hoofdvak Judaica en bijvakken OT en NT), daarna in Amsterdam (kerkelijk examen en werken met groepen). Het meest werd ik telkens geboeid door het lezen van teksten – de taal en de teksten van mensenleven die je vanuit de diepte van hun bronnen kwamen aanspreken.

Steeds meer raakte ik overtuigd dat naast de kanonieke Schriftteksten allereerst de Rabbijnse literatuur, maar ook extra-kanonieke teksten in een veel groter en onderling verband gelezen en begrepen moesten worden. Samen lezen en leren, de wisselwerking van discussie en het plezier van samen zoeken naar ‘alle’ mogelijkheden van betekenis!

Mijn werkkring werd tenslotte tweeledig: in de kerk werkte ik tot mijn pensioen in het ouderenpastoraat; daarnaast gaf en geef ik diverse freelance cursussen op het terrein van taal (hebreeuws en grieks) en tekstuitleg – zowel bijbels als apocrief, maar met name vanuit de joodse traditie (midrasj en talmoed).


Drs. A.J.O. van der Wal

Drs. A.J.O. van der Wal

docent Oude Testament

Adri van der Wal (1953) is emeritus-predikant van de PKN en sinds 1993 aan de TVG-Rotterdam/Capelle a.d. IJssel verbonden. Hij studeerde aan de Vrije Universiteit af met als hoofdvak Oude Testament.
Verder is hij geïnteresseerd in kerkbouw en de verhouding kerk-kunst. Hij verzorgt de lessen Oude Testament in de reguliere cursus en in de korte cursussen. Verder verzorgde hij korte cursussen over kerkbouw, gnostiek en de Bijbel in de kunst.
Hij publiceert regelmatig over het Oude Testament. Ook schreef hij met anderen het boek “Geloven in de polder” over religieuze architectuur in de Haarlemmermeer (2012).


Dr. J.O. Kroesen

Dr. J.O. Kroesen

docent Dogmatiek

Otto Kroesen heeft gewerkt als predikant in Krimpen aan de Lek, is gepromoveerd op de ethiek en godsdienstfilosofie van Levinas, heeft gewerkt in het studentenpastoraat Delft, bij de sectie filosofie aan de Technische Universiteit Delft en tenslotte als docent cross-cultureel entrepreneurship bij het Delfts Centrum voor Entrepreneurship. Beroepsvorming voor ingenieurs en inzet voor ontwikkeling in minderbedeelde economieën is de rode draad in al die activiteiten. Daarin past reflectie op de betekenis van de christelijke inspiratie als instaan voor elkaar en voor anderen. In het midden van de geschiedenis, rond het jaar nul, heeft in dat opzicht onze morele blik een omslag gemaakt. Daarover gaat (ook) de dogmatiek 06 5379 6968

Direct de secretaris mailen?