In het alternatieve leesrooster wordt tot en met Pinksteren uit het boek Exodus gelezen. Twee recent verschenen publicaties kunnen bij de lezing van Exodus goede hulp bieden:
Jonathan Sacks, Exodus. Boek van de bevrijding, Middelburg 2019 en Nico Riemersma (red.), Exodus, Amsterdamse Cahiers voor Exegese van de Bijbel en zijn Tradities 33, Amsterdam 2020.

Het bijgaande lied van Henk Jongerius kan goed gezongen worden bij deze lezingencyclus uit Exodus.

Lees meer…