Momenteel liggen de lessen van deze TVG-locatie stil. Het coronavirus heeft grote invloed op de samenleving, op onze manier van leven, ondanks de versoepelingen tot nu toe. We zullen nog geruime tijd met de anderhalvemeterrichtlijn te maken hebben. Er wordt sterk accent gelegd op ‘samen’. “Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle.” staat op de matrixborden boven de snelwegen te lezen.

Dit beroep op solidariteit doet mij denken aan het beroep op solidariteit dat de profeet Jeremia laat horen aan het adres van zijn gedeporteerde volksgenoten in Babel: “Zoekt de sjaloom voor de stad, want in haar sjaloom zal die van jullie gelegen zijn.” Sjaloom, dat is: welzijn, harmonie, verhoudingen die kloppen, mensen komen tot hun recht, samenwerking.

Jeremia schreef vanuit Juda aan zijn landgenoten die in 597 v.Chr. naar Babel waren weggevoerd. De Babyloniërs hadden de stad Jeruzalem veroverd en daarna het leidinggevend gedeelte van de bevolking naar Babel doen gaan. Onder hen ook de profeet Ezechiël. Enkele jaren later schrijft Jeremia ze. Hij steekt hen als een pastor een hart onder de riem. Hij laat zijn landgenoten die ver weg zijn, weten dat God ook in deze buitenlandse situatie en in die onzekere tijd voor zijn volk bereikbaar is: “Bidt en Ik zal naar jullie horen.” Ook in Babel. Hij is niet aan een bepaalde plaats gebonden. Zoek Hem daar ook in Babel. Weet dat je niet in de steek gelaten wordt. Lees meer…